1989

Biệt Đội Săn Ma 2
6.6

Biệt Đội Săn Ma 2

Biệt Đội Săn Ma 2 – Ghostbusters 2 | Razorphim: Nội dung phần 2 vẫn xoay quanh giáo sư cận tâm lý học Spengler. Sau khi bị đuổi khỏi trường ...
Sinh Ngày 4/7
7.2

Sinh Ngày 4/7

Mar. 02, 1989

Sinh Ngày 4/7

Sinh Ngày 4/7 – Born on the Fourth of July | Razorphim: Đoàn làm phim đầy tài năng của Tom Cruise và Oliver Stone đã đưa chúng ta về những ...