1987

Phố Wall
7.4

Phố Wall

Dec. 10, 1987

Phố Wall

Phố Wall – Wall Street | Razorphim: Bud Fox (Charlie Sheen), một nhà môi giới trẻ tuổi và cực kỳ tham vọng, sống ở trung tâm của thế giới ...