BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của bạn, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:

1.Chữ ký thật của người người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
2. Mô tả tác phẩm có bản quyền mà bạn cho là bị vi phạm
3. Mô tả về nơi mà các tài liệu bạn cho là vi phạm nằm trên các Website Razorphim đủ để cho phép Razorphim xác định vị trí tài liệu đó. (Link nội dung)
4. Thông tin liên hệ của bạn như địa chỉ, số điện thoại, email để Razorphim có thể liên hệ với bạn.
5. Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
6. Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.

Razorphim có chính sách chấm dứt những tài khoản vi phạm nhiều lần về việc gửi thông báo sai sự thật.

Email: [email protected]

Trân trọng